In sommige regio’s stromen ouders vanuit een CenteringZwangerschap-groep door naar een CenteringOuderschap-groep. Deze groep kun je dan nog aanvullen met ouders van kinderen die in dezelfde periode geboren zijn. Het is ook mogelijk om een groep ouders te werven met kinderen die in dezelfde maand geboren zijn. Wordt in jouw regio CenteringZwangerschap/CenteringPregnancy geboden? Maak dan tijdens een van de laatste bijeenkomsten kennis met de zwangeren en vertel ze over de JGZ. Vertel dan ook dat jullie een oudergroep starten en pols wie daarvoor interesse heeft. Ouders die eenmaal hebben deelgenomen aan een groep zijn vaak enthousiast. Vrijwel altijd is de ervaring dat de groep na afloop graag verder zou willen.

Werving

Wij geven op aanvraag ook (online) workshops voor niet-getrainde zorgverleners. Hierin kunnen zij leren over het Centeringmodel en hoe zij succesvol deelnemers kunnen werven voor de Centeringgroepen. Neem hiervoor contact op met info@centeringzorg.nl