Het kinddossier wordt net als gewoonlijk tijdens het medische onderzoek ingevuld. Als zich tijdens de bijeenkomst bijzonderheden voordoen, kan dit eventueel worden toegevoegd.