Hoe betrek je kwetsbare zwangeren/ouders

In deze online intervisie staat het thema ‘Hoe betrek je kwetsbare zwangeren/ouders?’ centraal. Het is vaak lastig om juist díe cliënten met bijv. een lage SES of diegenen met een niet westerse achtergrond te bereiken om mee te doen aan de CenteringZorg. En het is ook lastig om hen te behouden. Hoe ga je om met taalproblemen, cultuurverschillen, gebrek aan kennis van ons zorgsysteem etc. Daarnaast is er in de intervisie uiteraard volop gelegenheid voor het uitwisselen van kennis en ervaring. Schrijf je in voor de online intervisie van 31 oktober!

Deze intervisie telt mee voor de 3 intervisies die behoren tot het implementatietraject. Er worden punten bijgeschreven in het kwaliteitsregister van KNOV en KCKZ. Na het volgen van 3 (online)intervisies en het insturen van 3 volledige Procesevaluaties, kom je in aanmerking voor een Centeringcertificaat. Neem daarover contact op met training@centeringzorg.nl

Extra intervisiebijeenkomsten

Wij stimuleren het om extra intervisiebijeenkomsten bij te wonen, ook na de 3 van het implementatietraject. Er worden steeds weer nieuwe werkvormen ontwikkeld en het blijft natuurlijk leuk om te sparren met andere Centering-professionals. Voor extra intervisies brengen wij € 50,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.

Schrijf je in voor de online intervisie op 31 oktober van 9:30 – 12:15  uur!