Deze intervisie gaat NIET DOOR!

Het UO tijdens Centering, ‘De eerste 30 minuten zonder stress’

Sinds lange tijd organiseren we ook weer af en toe een fysieke intervisiebijeenkomst. Op 6 oktober is er intervisie in De Bilt.
Veel zorgverleners hebben moeite om het UO van de zwangeren binnen een half uur te doen. Ze hebben het gevoel de zwangere dan niet genoeg persoonlijke aandacht te kunnen geven. Of ze gaan tijdens het UO in op vragen van de zwangere die ze juist beter op de wachtkamer kunnen plaatsen. De meeste vragen zijn namelijk relevant voor de hele groep.

In deze intervisie laat Anne Bedaux zien en ervaren hoe je, zonder compleet gestressed te zijn, toch het uitwendig onderzoek kunt doen.

Deze intervisie telt mee voor de 3 intervisies die behoren tot het implementatietraject. Er worden punten bijgeschreven in het kwaliteitsregister van KNOV en KCKZ. Na het volgen van 3 (online)intervisies en het insturen van 3 volledige Procesevaluaties, kom je in aanmerking voor een Centeringcertificaat. Neem daarover contact op met training@centeringzorg.nl

Extra intervisiebijeenkomsten

Wij stimuleren het om extra intervisiebijeenkomsten bij te wonen, ook na de 3 van het implementatietraject. Er worden steeds weer nieuwe werkvormen ontwikkeld en het blijft natuurlijk leuk om te sparren met andere Centering-professionals. Voor extra intervisies brengen wij € 50,- in rekening. Hiervoor ontvang je een factuur.