Versterken van de eigen kracht van gezinnen

Bij CenteringOuderschap (Parenting) vervangen groepsbijeenkomsten de een-op-een contactmomenten bij de Jeugdgezondheidzorg. In de groep vinden ouders herkenning, bevestiging en steun bij elkaar. Dit leidt tot weloverwogen inzichten rond ouderschap en opvoeden en zelfvertrouwen.

JGZ-professionals en organisaties die CenteringZorg aanbieden, zijn enthousiast en de eerste onderzoeksresultaten zijn positief. Deze integrale zorg sluit aan bij de groepsgewijze zorg tijdens de zwangerschap: CenteringZwangerschap.

Een CenteringOuderschap-groep met moeders en hun baby

Verloop van een CenteringOuderschap-groep

Na het eerste individuele (huis)bezoek vinden de vervolgconsulten plaats met een groep ouders die een kind hebben van ongeveer dezelfde leeftijd. De zorg richt zich zowel op het kind als op de ouders. Centering-zorg stoelt op zelfmanagement, leren door betrokkenheid en sociale steun.
Een CenteringOuderschap-groep bestaat uit 6 tot 8 ouders met hun baby, die op gezette tijden samenkomen op het consultatiebureau. De eerste bijeenkomst vindt plaats wanneer de baby’s ongeveer 4 weken oud zijn.
Gedurende het eerste jaar zijn er 8 bijeenkomsten. Hierin praten de ouders over diverse onderwerpen: preventie van wiegendood, voeding, slapen, motorische vaardigheden, gedrag, communicatie, veiligheid in en om het huis, ouderschap en ontwikkelingen binnen het gezin.

Implementatie in jouw organisatie?

Om de kwaliteit van Centering-zorg te garanderen en te borgen is er een actief begeleidingstraject voor implementatie. Het implementatietraject bestaat uit: advisering op praktijkniveau, training van alle medewerkers, intervisie, visitatie en certificering.
Ben je benieuwd of en hoe CenteringOuderschap in jouw regio kan worden ingevoerd?

Alles over starten met Centering