De zorgvrager centraal stellen is een belangrijk speerpunt binnen Spectrum Medisch Centrum in Meppel. Door mensen diabeteszorg te geven volgens het Centering-model, in een groep met acht tot tien anderen met diabetes, breng je dat echt in de praktijk. Eind 2019 zijn 10 zorgverleners geschoold in CenteringDiabetes. In 2020 zijn ze gestart met diabeteszorg op basis van het Centering-model.

Diabeteszorg op basis van het Centering-model

In zes bijeenkomsten krijgen mensen met diabetes meer kennis van en grip op hun eigen gezondheid. Ze vinden daarbij ondersteuning bij elkaar. Niet langer top down, want patiënten krijgen een actieve rol in het zorgproces. Door koppeling van de vereiste medische zorg aan deze vorm van voorlichting, educatie, en het uitwisselen van ervaringen krijg je een compleet zorgprogramma zonder extra kosten.

Door de corona-maatregelen konden de groepsbijeenkomsten helaas gedeeltelijk niet doorgaan. De pilot liep hierdoor vertraging op. Zodra dit mogelijk is informeren we je op deze plek over de uitkomsten, resultaten en ervaringen.