Verloskundige met een missie: ‘Ik wil CenteringDiabetes op de kaart zetten’

Verloskundige Nelleke Gosker gelooft al jaren in de meerwaarde van CenteringZwangerschap voor haar cliënten. Met haar training- en adviesbureau zet ze zich nu in voor de verspreiding van groepsgewijze diabeteszorg in huisartsenpraktijken.

“Als het aan mij lag, zou CenteringZorg de standaard zijn. Het geeft mensen meer kennis, vaardigheden en veerkracht. Bovendien zijn groepsgewijze consulten veel leuker.”

Nelleke Gosker biedt al tien jaar CenteringZwangerschap aan in Spectrum Medisch Centrum in Meppel. “Binnen dit gezondheidscentrum werken we samen met vele disciplines volgens het gedachtegoed van Positieve Gezondheid. Dit betekent dat we gezondheid breder zien, als het vermogen van mensen om zich aan te passen en zelf regie te voeren bij de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.”

Samen met huisarts Carola Penninx, met wie Nelleke trainingen en adviezen gaf op basis van Positieve Gezondheid, kwam het idee voor CenteringDiabetes tot stand. “Door mijn verhalen over de centering-bijeenkomsten met zwangeren raakte Carola geïnteresseerd in CenteringZorg. Het model leek ons perfect om de zorg voor diabetespatiënten in de huisartsenpraktijk te verbeteren.”

Pilot CenteringDiabetes

Samen met Marlies Rijnders van TNO en Stichting Centering zetten huisarts Carola Penninx en Nelleke een programma op voor diabetespatiënten. “Dit programma bestaat uit zeven bijeenkomsten van twee uur, begeleid door twee centering-getrainde professionals, waaronder een vertrouwde Praktijkondersteuner Huisarts Somatiek (POH-somatiek) en afwisselend een diëtist of fysiotherapeut.”

Een onderzoekspilot, uitgevoerd in 2020-2021 bij Spectrum Medisch Centrum, was een groot succes. “Patiënten en professionals waren enorm enthousiast. CenteringDiabetes leidde bij patiënten tot meer inzicht, motivatie en leefstijlverandering. De professionals waren geschrokken van hoe weinig kennis hun patiënten hadden. Zelfs mensen met jarenlang diabetes type 2 wisten nauwelijks wat gezonde voeding is of wat bijvoorbeeld koolhydraten zijn. Lees meer over de pilot. Door corona lag CenteringDiabetes daarna stil, maar inmiddels wordt de groepsgewijze diabeteszorg weer aangeboden.”

Tekst gaat na foto verder

“Ik had nooit gedacht dat je zoveel van elkaar kunt leren.”

Lees de reportage over een CenteringDiabetes-bijeenkomst bij Spectrum Medisch Centrum in Meppel

Uitbreiding naar tien huisartsenpraktijken in Drenthe

Nelleke biedt nu, in samenwerking met Stichting Centering, trainingen aan voor zorgprofessionals om CenteringDiabetes in hun praktijken te implementeren. “Deze training bestaat uit twee dagen en intervisie. Via Dokter Drenthe, de organisatie van Drentse huisartsen, hebben we gemakkelijk praktijken bereikt. Er zijn nu al tien praktijken gestart.”

“De enthousiaste reacties van professionals en deelnemers geven mij kippenvel. Het is geweldig te zien hoe mensen met diabetes type 2 elkaar helpen om grip te krijgen op hun gezondheid. Ze motiveren elkaar op een manier die individuele zorg niet bereikt. Bij een recente bijeenkomst was een deelnemer vijftien kilo afgevallen, waardoor zijn bloedsuiker vrijwel geen issue meer was, wat de andere deelnemers ook motiveerde.”

‘Ik ga ervoor’

“Ik ga ervoor. De uitdaging is om deze ontwikkeling in Drenthe levendig te houden en CenteringDiabetes uit te breiden naar andere provincies en steden.”

Nellekes persoonlijke motivatie werd nog sterker toen haar 18-jarige dochter Roos diabetes type 1 bleek te hebben. “Het was een grote schok voor ons gezin. Roos moest direct leren zichzelf te injecteren en haar hele leef- en eetpatroon omgooien. Ik zie nu van dichtbij hoe intensief en eenzaam de weg is voor iemand met een chronische ziekte. Roos wil als 18-jarige niet voortdurend bezig zijn met wat ze eet en haar bloedsuikerwaarden. Ze is slim en perfectionistisch, wat haar in de weg kan zitten. Ze merkte dat de beste adviezen vaak niet komen van de professionals, maar eerder van andere mensen die hetzelfde meemaken. Video’s op YouTube of ontmoetingen boden herkenning en praktische tips om diabetes in te passen in het dagelijks leven. Dit motiveert mij nog meer om Centering als zorgmodel op de kaart te zetten. Ook Roos zou willen dat er groepsgewijze diabeteszorg voor jonge mensen komt. We willen ons hier samen voor inzetten.”

Met deze missie wil Nelleke Gosker CenteringDiabetes breed uitrollen en daarmee de zorg voor diabetespatiënten verbeteren.

Bericht delen: