TNO doel 2030: een kansrijke start voor ieder kind met CenteringZorg

TNO onderzoekt en orkestreert innovatie in nauwe samenwerking met overheden, universiteiten en het bedrijfsleven. Een voorbeeld daarvan is CenteringZorg als zorgmodel waarbij (aanstaande) ouders interactief prenatale en postnatale zorg in groepsverband ontvangen.

Als betrouwbare, onafhankelijke en grensverleggende organisatie voor toegepaste wetenschap en technologie speelt TNO een veelzijdige rol. “Het is onze missie om impactvolle innovaties te creëren voor duurzaam welzijn en welvaart van de samenleving.” Het Jaarverslag 2023 verzamelt de concrete doelen die TNO zich heeft gesteld voor 2030.

TNO-doel: Een kansrijke start voor ieder kind

Binnen het strategisch thema Gezonde samenleving valt bij TNO: een kansrijke start voor ieder kind. “De eerste duizend dagen van het leven zijn cruciaal voor de gezonde en veilige ontwikkeling van kinderen. TNO ontwikkelt meetinstrumenten en interventies om de zorg te optimaliseren en jeugdprofessionals inzicht te geven in de ontwikkeling van de allerkleinsten. Onze inzichten en innovaties zijn er niet alleen voor pasgeborenen, maar ook voor ongeborenen én hun moeders. Dankzij die brede blik dragen we bij aan een kansrijke start voor alle kinderen, een gezondere samenleving en lagere zorgkosten.”

Innovatie: CenteringZorg

“Vanaf 2012 ontwikkelde TNO met enkele partners een nieuw zorgmodel in Nederland, waarbij zwangeren prenatale zorg in groepsverband ontvangen en deelnemers een actieve rol en inbreng hebben. Dit model (Centering) vervangt het gangbare zorgmodel waarin zwangeren en nieuwe ouders een-op-een-zorg krijgen. Bij Centering-bijeenkomsten vindt medische basiszorg plaats, waarbij de patiënten zelf een actieve rol hebben. Zij wisselen onderling kennis en ervaringen uit en bouwen zo een ondersteund netwerk op. Onderzoek van TNO heeft uitgewezen dat het model leidt tot positieve effecten op de gezondheid van moeder en kind. (Het besluit is inmiddels genomen dat verloskundigen die centering aanbieden per 1 januari 2024 een extra tarief kunnen declareren bij de zorgverzekeraar.)”

Beluister de TNO-podcast Dit is onze tijd: Aflevering #11 | Centering: prenatale zorg in groepsverband

Doorgaande lijn van zorg in de eerste 1000 dagen

“TNO is van mening dat preventie nog vroeger en breder kan worden ingezet. Daarom richten we ons op onderzoek naar een model met continue groepen, die vanaf de preconceptieperiode tot en met de eerste duizend dagen na de geboorte deelnemen en waarbij ook alle ketenpartners en het sociale domein en de wijk betrokken zijn.”

Bekijk het TNO jaarverslag 2023 (zie pagina 23)

Lees onderaan deze pagina welke projecten er allemaal lopen bij TNO op het gebied van CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap, zowel in Nederland als internationaal.

Ga naar het thema De eerste 1000 dagen van een kind op website TNO

TNO-projecten rond CenteringZorg

 • Project Amsterdam Noord: Samen met de GGD Amsterdam wordt onderzoek gedaan naar doorstroom van CenteringZwangerschap (bij verloskundigenpraktijken) naar CenteringOuderschap (bij het consultatiebureau). Ook is hier gestart met Centering tijdens de zwangerschap aanbieden als e-consult.
 • GC_1000 project:  in samenwerking met Maastricht University zijn aanvullende interviews gedaan rond de ervaringen met CenteringOuderschap in drie asielzoekerscentra (AZC). Samen met GGD GHOR wordt gekeken naar uitbreiding van CenteringOuderschap in AZC’s.
 • Er wordt gewerkt aan een internationale publicatie over CenteringOuderschap in Nederland op basis van de TNO-rapporten.

Aanvragen:

 • Er is een projectvoorstel ingediend bij ZonMw met betrekking tot het opschalen van CenteringZorg in Nederland, met een aanpak op VSV-niveau en binnen de opleidingen.
 • Samen met Kosovo en België wordt een EU-project ingediend over aanpak en preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen CenteringZwangerschap en CenteringOuderschap

Internationale projecten met betrekking tot CenteringZorg onder regie van TNO / GC_1000 project:

 • Met een zeer diverse internationale groep wordt er gewerkt aan het CenteringParenting-model: wat moet er wel en niet in, op welk moment, en wat zijn de belangrijkste indicatoren om te meten. Met als doel om dit model net zo  duidelijk te omschrijven als CenteringPregnancy. Rond de zomer volgen hieruit een of twee internationale publicaties.
 • Bij de Universiteit van Leeds wordt een CenteringParenting-model ontwikkeld en geïmplementeerd met focus op voeding, bewegen en taal en cognitieve ontwikkeling. Daarbij wordt ook beschreven hoe dit alles toepasbaar te maken in geval van beperkingen bij ouders of kind.
 • In Kosovo wordt samengewerkt met Unicef rond de zorg tijdens de eerste twee jaar na de geboorte, waarbij CenteringParenting wordt geïntroduceerd.
 • (Inter)nationaal worden bovenstaande projecten met elkaar verbonden.

Te verwachten wetenschappelijke publicaties

Vanuit het GC_1000 project:

 • Een systematische review (overzichtsstudie) over klinische uitkomsten van prenatale groepszorg
 • Een systematische review (overzichtsstudie) over economische evaluaties met betrekking tot prenatale groepszorg
 • Een artikel met de belangrijkste bevindingen van het GC_1000 project
 • Artikelen van diverse landen die meededen aan het GC_1000 project

Overige:

Bericht delen: