Co-begeleider Turkstalige Centering-groepen: ‘De ontwikkeling die ik bij onze deelnemers zie, maakt mij trots’ 

Ella Verloskundigen in Den Haag biedt cliënten die beter Turks spreken dan Nederlands groepsgewijze zwangerschapsbegeleiding. De vrouwen uit Bulgarije, Griekenland en Turkije zijn blij dat ze meedoen. Seda Yildirim, praktijkassistent bij Lieve Kraamzorg, heeft een sleutelrol bij deze groepen als co-begeleider, gastvrouw en tolk. “Het is het vierde jaar dat we dit aanbieden, nu lopen er zelfs vier groepen tegelijk. Het is heel leuk om te doen!”

Foto’s: Semin Suvarierol Hoen

Seda Yildirim: “Deze zwangeren hebben de informatie en contacten die ze door de groep krijgen hard nodig. Ze zijn in een nieuw land waar alles anders is. Ze kennen nog maar weinig mensen, spreken de taal nog niet. Een tolk inhuren is veel te duur voor ze. In onze groep kunnen ze al hun vragen en zorgen met elkaar, de verloskundige en mij bespreken. En er is zoveel dat ze bij aanvang nog niet weten. Zoals waarom vitamine K en D nodig zijn of welke vaccinaties er zijn. In onze landen ga je naar het ziekenhuis om te bevallen. Een ruggenprik als pijnstilling is bijna vanzelfsprekend. Kraamzorg kennen ze niet of ze denken dat het voor het huishouden is. ‘Dat hoef ik niet’, zeggen ze dus eerst.”

“Ik herinner me nog hoe het was toen ik zelf van Turkije naar Nederland kwam: het is zo rot als je naar een dokter gaat, maar niet kunt vertellen wat je voelt!”

Ze hebben nu elkaar

“Bij de eerste bijeenkomst zijn de vrouwen nog heel verlegen, maar al bij de derde bijeenkomst stellen ze veel vragen en zie je een band ontstaan. Soms gaat een hele groep na afloop met elkaar koffiedrinken. Ze hebben ook veel contact in hun app-groep. Rond de vierde bijeenkomst gaan ze zich toch aanmelden voor kraamzorg. Zelfs al is de eigen bijdrage een hoop geld voor ze, ze vinden het toch belangrijk voor hun gezondheid en die van hun kind. Bij de negende bijeenkomst, dit is de laatste voor we elkaar nog één keer terugzien met de baby’s, zijn de verlegen zwangeren van het begin veranderd in zwangeren met zelfvertrouwen. Al zeggen ze steevast dat ze meer bijeenkomsten zouden willen, ook als de baby er is… Ze zijn voorbereid op de bevalling en de eerste periode met een baby, en ze hebben nu elkaar. Dat geeft mij altijd een trots gevoel!”

Lees meer over geboortezorg en CenteringZorg aan anderstalige vrouwen onder de foto

Lees en bekijk hoe een laatste bijeenkomst voor de bevalling verliep

Geboortezorg en CenteringZorg aan anderstalige vrouwen 

Tienerzwangerschappen, babysterfte, moedersterfte en complicaties rond de geboorte komen in Nederland veel vaker voor bij anderstalige vrouwen. Ook bestaan er bij deze groep specifieke risico’s zoals seksueel geweld en vrouwelijke genitale verminking. Het is dus extra belangrijk om deze vrouwen goede zorg te bieden en om de taal- en cultuurbarrière te overbruggen.

In een centering-groep wordt zorg verleend die nauw aansluit bij de belevingswereld en cultuur van de deelnemers. Bovendien zorgt centering ervoor dat zwangeren een netwerk opbouwen en zich als (aanstaande) ouder niet geïsoleerd voelen. Belangrijk is dat de persoon die tolkt de centering-training volgt om co-begeleider te kunnen zijn. Ook is het belangrijk dat zij of hij beide talen goed beheerst, kennis heeft van de geboortezorg in Nederland en van het land van herkomst, en bekend is met de cultuur van de deelnemers. Heb je interesse om een eigen cultuur-sensitieve groepsaanbod te creëren voor zwangeren met een taal- en cultuurbarrière? Stichting Centering heeft hiermee ruime ervaring en kan hierbij goed adviseren. Stuur een e-mail naar info@centeringzorg.nl

Ella Verloskundigen (Den Haag) biedt sinds 2019 groepsgewijze CenteringZorg aan Turks-sprekenden. Verloskundige Sanna Kwakkel: “Van onze Turks sprekende cliënten kiest ruim de helft hiervoor. We starten ongeveer elke twee maanden een nieuwe groep. We zien dat de deelnemers veelal contact houden na de bijeenkomsten en dat het dus bijdraagt aan hun sociale netwerk. Daarnaast geven de vrouwen zelf aan heel veel te leren en merk je ook dat ze het Nederlandse zorgsysteem beter begrijpen.”

Bericht delen: