‘Groepszorg maakt verloskundigen gelukkig, maar bezorgd over bekostiging en doorgang’

Verloskundige Jalana Lazar promoveerde in Londen op een onderzoek naar de ervaringen van verloskundigen die in verschillende landen CenteringZwangerschap (CenteringPregnancy) aanbieden. Ook de ervaringen van Nederlandse verloskundigen zijn hierin uitgebreid meegenomen.

Jalana Lazar: “Ik promoveerde op de ervaringen van verloskundigen die prenatale groepszorg faciliteren in verschillende contexten. Met een speciale focus op de ervaringen van verloskundigen in Nederland en de Verenigde Staten (in deze landen bestaat de meeste expertise op het gebied van CenteringZorg). In mijn mixed-methods-onderzoek maakte ik gebruik van een systematische review, enquêtes en diepte-interviews. De algemene bevinding is dat de deelnemende verloskundigen een overduidelijke voorkeur hebben voor het aanbieden van groepszorg, in plaats van een-op-een-consulten.”

“De algemene bevinding is dat de deelnemende verloskundigen een overduidelijke voorkeur hebben voor het aanbieden van groepszorg, in plaats van een-op-een-consulten.”

Betere samenwerking en meer ondersteuning

“Verloskundigen die groepszorg aanbieden, ervaren dat het werken volgens het CenteringZorg-model hen in staat stelt om samenwerkingsrelaties en ondersteuning op te bouwen tussen en met deelnemers (vrouwen en gezinnen) en met hun medebegeleiders. Het Centering-model maakt ‘transformatieve’ zorg mogelijk: doordat ze de onafhankelijkheid en empowerment van deelnemers zien groeien, kunnen ze als professional een stap terug doen.”

Meer werk, maar ook meer tevredenheid

“Verloskundigen in de Verenigde Staten en Nederland gaven aan dat het werken in groepen meer werk is dan standaardzorg. Maar in de vervolginterviews vonden ze dit werk ook ‘meer de moeite waard’ of ‘bevredigender’. Het faciliteren van groepszorg maakt veel verloskundigen gelukkig. Tegelijk maken velen zich zorgen over de bekostiging en doorgang ervan.”

Lees ook: A systematic review of providers’ experiences of facilitating group antenatal care, Lazar, J. a.o. (September 2021)

Jalana Lazar is verloskundige en oorspronkelijk afkomstig uit Dayton Ohio (VS). Ze werkte 12 jaar als verloskundige en nurse practitioner in de Verenigde Staten, met een speciale focus op achtergestelde bevolkingsgroepen en prenatale groepszorg. Ze promoveerde bij het Centrum voor Moeder- en Kindgezondheid in Londen. Ze is betrokken bij onderzoeksprojecten rond de wereldwijde uitbreiding en implementatie van prenatale groepszorg in landen met zowel hoge als lage als midden inkomens.

Bericht delen: