Wat zwangeren uit Eritrea leren van de online-centeringbijeenkomsten

TNO voerde een data-analyse uit van elf online-groepen met zwangeren uit Eritrea. Hieruit blijkt dat de groepssessies zeer worden gewaardeerd door de deelnemers en bij hen leiden tot meer kennis en empowerment.

Foto: screenshot van een online-bijeenkomst, de vrouwen op de foto gaven toestemming om deze foto voor dit doeleind te gebruiken

Het online centering-aanbod Elke maand start er weer een nieuwe groep met ongeveer tien zwangeren uit Eritrea. Zij kunnen tijdens hun zwangerschap negen online-bijeenkomsten bijwonen. Onder begeleiding van een verloskundige en cultuur-mediator gaan de vrouwen in eigen taal met elkaar in gesprek.

De data-analyse van TNO – Het onderzoeksmateriaal bestond uit procesgegevens en logboek-aantekeningen van de faciliterende verloskundige, Anne Bedaux. Hierbij werden 11 online-groepen onder de loep genomen. Tachtig procent van de deelnemers woonde 4 of meer van de 9 bijeenkomsten bij.

Besproken onderwerpen

 • Na de eerste bijeenkomst hebben de deelnemers kennis over: hoe ze kraamzorg regelen en erkenning van de baby door de vader.
 • Leefstijlonderwerpen die tijdens de zwangerschapsbijeenkomsten altijd aan bod komen en waaromtrent misvattingen worden weggenomen:
  • voeding
  • het gebruik van alcohol
  • stress
  • huiselijk geweld
 • Thema’s die verder in bijna alle groepen aan bod komen:
  • kinkhoestvaccinatie
  • Covid-vaccinatie
  • hoe je ondersteuning kunt krijgen van tolken
  • hoe je sociale of financiële ondersteuning kunt vinden
 • Deelnemers vinden het belangrijk om over seksualiteit tijdens de zwangerschap en het voorkomen van soa’s te praten en om hun kennis te delen met hun echtgenoten.

Voorbereid op de bevalling

 • Tijdens verschillende sessies wordt de voorbereiding op de bevalling besproken: de opgedane kennis helpt de vrouwen om beter voorbereid te zijn.
 • Deelnemers leren hoe ze gevarensignalen kunnen herkennen en wanneer ze hun verloskundige moeten bellen.
 • Pijnstilling: Na het bespreken van de mogelijkheden van pijnbehandeling kennen de deelnemers alle opties. Ook weten ze dat het hun keuze is om te beslissen welke te gebruiken.
 • Vrouwen praten met elkaar en met de begeleiders ook over Eritrese geboortegewoonten in vergelijking met de gewoonten in Nederland.

De periode na de geboorte

 • Veelbesproken onderwerpen zijn:
  • neonatale postpartumscreening
  • besnijdenis
  • ondersteuning
  • gezinsplanning
 • Borstvoeding is geen probleem, maar algemeen gebruik en komt alleen aan bod als deelnemers er vragen over stellen.
 • Misverstanden komen tijdens de interactieve uitwisseling aan het licht en worden met de groep van alle kanten bekeken. Zoals bijvoorbeeld rond:
  • mannelijke besnijdenis (dit zou noodzakelijk zijn om als man vruchtbaar te zijn)
  • het verwijderen van de huig in de kindertijd (van oudsher een gebruik in Eritrea)
  • spiraaltjes (die onvruchtbaarheid zouden veroorzaken)

Motivatiebronnen 

 • De vrouwen willen dat hun kinderen vrijheid van meningsuiting hebben en beter onderwijs krijgen. Voor zichzelf als ouders willen ze verschillende manieren leren om hun kinderen op te voeden.

Verbondenheid en vertrouwen

 • Vrijwel alle vrouwen geven aan zich erg verbonden te voelen met de groep. Doordat ze allemaal leerden en openlijk over onderwerpen spraken, voelen ze zich vrijer en zelfverzekerder, zoals in het contact met hun verloskundige/verloskundig zorgverlener of met andere vrouwen.

Wat deelnemers meenemen 

Bij de afsluitende sessie voor de bevalling wordt besproken met de groep wat ieder het belangrijkste vond en meeneemt uit de bijeenkomsten.

 • Alle vrouwen zijn enorm positief over de sessies die ze hebben gehad. Ze vinden dat ze veel hebben geleerd waardoor ze zich sterker voelen en zich bewuster zijn van hun rechten. Dit geldt ook voor de vrouwen die al eerder in Nederland zijn bevallen.
 • Alle vrouwen gaan graag door met de sessies en vinden dat alle zwangere vrouwen uit Eritrea in Nederland moeten deelnemen aan de Centering-groepen. Dat de bijeenkomsten in Tigrinya zijn, is een zeer belangrijke factor.

Conclusie

TNO: “Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de groepssessies zeer gewaardeerd worden door Eritrese zwangere vrouwen en resulteren in een verhoogd kennisniveau en gevoel van empowerment.”

Zwangeren aanmelden vanuit jullie VSV, praktijk of afdeling?

Bericht delen: