Samen weet je meer – de filosofie van CenteringZorg

Tell me and I forget. Teach me and I remember. Involve me and I learn. Deze uitspraak van filosoof Benjamin Franklin staat centraal bij groepszorg op basis van het Centering-model.

Mensen onthouden maar heel weinig van gezondheidsvoorlichting. Ook hebben velen moeite om gezondheidsinformatie of een medisch advies te begrijpen, of om het toe te passen in het dagelijks leven. Maar wie actief in gesprek gaat met anderen en zich betrokken voelt, steekt wel veel op. Het leidt tot meer praktische inzichten over hoe je leefstijladviezen in je leven kunt toepassen en tot meer motivatie. Bovendien weet je met tien mensen gewoon meer dan met z’n tweeën.

Interactief en zelf aan de slag

De centering-werkvormen zorgen ervoor dat iedereen zich veilig voelt en actief meedoet. Typisch voor centering is ook dat de deelnemers bij de start van de bijeenkomst zelf hun bloeddruk meten en zich wegen, of hun kind zelf meten en wegen. Ze houden de uitkomsten bij in hun boekje. Door mensen dit zelf te laten doen, snappen ze beter waarom dit belangrijk is en wat het vertelt over de gezondheid. Ze leren vaardigheden aan om hun gezondheid in de gaten te houden en (later) ook die van hun kind.

“Centering is 100 keer leuker dan een gewoon spreekuur. De kunst is om de groep aan het werk te zetten. Vragen van deelnemers speel je terug: Wie weten hier meer van? Welke tips hebben jullie? Daarna vat je samen en geef je misschien nog wat achtergrond.” – verloskundige Nelleke Gosker

Het medische en het sociale zijn verbonden

Als zwangere of jonge ouder sta je niet alleen. Je ervaart dat alle ouders het beste willen voor hun kind wil en vergelijkbare vragen en problemen hebben. In een centering-groep wordt de medische zorg gekoppeld aan de vragen die mensen hierover hebben en aan hun dagelijks leven. Er is veel tijd en ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen, ten aanzien van de zwangerschap, leefstijl, keuzes omtrent bevalling en zorg, taak- en rolverdeling met de partner, en het toekomstige ouderschap. Dat leidt tot een bredere kijk, meer kennis en (meer) realistische verwachtingen.

It takes a village to raise a child

Centeringzorg leidt tot sociale support en veerkracht. Het verbindt (aanstaande) ouders in een wijk, zodat ze er niet alleen voor staan. Een sterk sociaal netwerk heeft een positieve invloed op kinderen. Het beschermt gezinnen tegen de nadelige invloeden van armoede en stress.

Wat ook kenmerkend is voor het Centering-model:

  • In het eerste half uur vinden de reguliere (een-op-een) medische controles plaats
  • Tijdens de groepsbijeenkomst zit iedereen in een open kring
  • Ieders inbreng is even belangrijk, professionals en deelnemers zijn gelijk
  • De groep en de begeleiding bestaan steeds uit dezelfde personen
  • Er is tijd voor informeel sociaal contact tijdens de bijeenkomsten
  • Er wordt continu geëvalueerd

Heb je vragen?

Stuur een mail naar info@centeringzorg.nl

Foto’s: een Centering-bijeenkomst in Eindhoven – Chantal de Baar 

Bericht delen: