Alle kinderen een kansrijke start: Stem op ons project bij de VOORbeeld-verkiezing 2022!

Wij doen met ons online centering-project voor Eritrese zwangeren mee aan de VOORbeeld-verkiezing 2022. Deze verkiezing draait om projecten ‘VOOR een gezonde samenleving’! Projecten die de wereld iets mooier maken, maken hiermee kans om een flink geldbedrag te winnen om hun ambities te verwezenlijken. Onze missie: een kansrijke start voor álle kinderen! 


Wil jij (aanstaande) Eritrese moeders in Nederland een hart onder de riem steken? Breng dan je stem uit via https://www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022 En vraag je collega’s, vrienden en contacten om hetzelfde te doen! Tot 14 juni kan er gestemd worden via Facebook en LinkedIn. (Onderaan dit bericht lees je hoe je kunt stemmen.)

Doel van ons project

“Ik ben dankbaar dat ik mocht meedoen, want ik wist bijna niks en nu wel. Deze groep voelt als familie.”

Stel je voor: je bent vanwege oorlog en dictatuur gevlucht uit je land én je bent zwanger. Je woont nog maar kort in Nederland, bent hier nog niet wegwijs en hebt geen familie om je te helpen. Je spreekt de taal niet, dus de dokter kan jou niet verstaan en jij verstaat hem of haar ook niet. Je hebt weinig opleiding genoten en weet niet veel van zwangerschap en bevallen of van wat in jouw positie gezonde keuzes zijn. Hoe ga je in die situatie je kind veilig op de wereld zetten?

Bij Online Centering krijgen vrouwen afkomstig uit Eritrea (die verspreid door heel Nederland wonen) groepsgewijze begeleiding via zoom, van een verloskundige en een cultuur-mediator. Tijdens 10 bijeenkomsten van 2 uur praten de vrouwen in eigen taal met elkaar over wat hen bezighoudt met betrekking tot zwangerschap, bevalling, kraamtijd en leven met een baby in Nederland. Doel is: een betere start voor baby en moeder in Nederland.

Doelgroep

Zwangeren en moeders uit Eritrea in Nederland. Achtergrond: Bij de zwangerschap en bevalling van vluchtelingen komen aanzienlijk meer complicaties kijken dan bij andere vrouwen in Nederland. Het is daarom belangrijk dat deze zwangeren (asielzoekers en statushouders) toegang hebben tot goede zorg. Probleem is dat deze vrouwen niet bekend zijn met de Nederlandse geboortezorg, vaak nog geen Nederlands spreken en ook weinig afweten van zwangerschap en gezondheid. Als ze hun weg al weten te vinden naar de verloskundige dan verloopt de communicatie met hen vaak moeizaam. Bedenk daarbij dat professionele tolken in de geboortezorg maar weinig worden ingeschakeld: voor verloskundigen en kraamzorg worden de kosten van een tolk zelfs helemaal niet vergoed!

Aanpak en inhoud

Centering is een vernieuwende en gelijkwaardige manier van zorg verlenen, die heel kwetsbare en sociaal geïsoleerde zwangeren succesvol verbindt met de Nederlandse geboortezorg en hen voorbereidt op zwangerschap, bevalling en ouderschap in Nederland. Zoals alle aankomende moeders zijn onze Eritrese deelnemers enorm gemotiveerd om hun kind een gezond en goed leven te bieden. In de centering-groep worden ze gestimuleerd om actief mee te denken en praten over alle keuzes die een rol spelen tijdens de zorg rond zwangerschap en geboorte.

De verloskundige en cultuur-mediator sluiten aan bij de cultuur en belevingswereld van de deelnemers. Zij faciliteren het groepsgesprek door steeds vragen te stellen en te blijven doorvragen. Eerst bespreken de vrouwen bijvoorbeeld een stelling in een groepje van twee of drie. En daarna wordt die stelling met de gehele groep besproken, waarbij ieder deelgroepje vertelt welke ideeën of tips bij hen aan bod kwamen. Op deze manier beklijft informatie beter dan als een professional een voorlichtingspraatje houdt.

Door hun deelname aan de centering-groep ontmoeten deelnemers andere vrouwen uit Eritrea die in hetzelfde schuitje zitten. Ze vinden herkenning en steun bij elkaar. Er wordt altijd een WhatsApp-groep aangemaakt waarin de deelnemers actief foto’s en vragen uitwisselen. “Deze groep is mijn familie”, zeggen de vrouwen vaak.

Toelichting ‘VOOR een gezonde samenleving’

De Centering-aanpak heeft (zowel offline als online) veel potentieel om zwangere asielzoekers en statushouders in Nederland beter te bereiken en betere en meer laagdrempelige zorg te kunnen bieden. Door aan te sluiten bij de belevingswereld en het kennisniveau van deze aanstaande jonge moeders kunnen hun kinderen gezond ter wereld komen en een goede start krijgen. De eerste 1000 dagen van een kind, die beginnen vanaf de conceptie, zijn bepalend voor zijn of haar gezondheid en welzijn als volwassene. Als we gezondheidsverschillen in Nederland echt willen terugdringen, moeten we inzetten op een kansrijke start voor álle kinderen. Een baby die tijdens de eerste 1000 dagen blootstaat aan stress, rook, slechte voeding, mishandeling of andere risicofactoren, begint al met een achterstand aan de rest van zijn leven.

Ga naar https://www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022 en geef ons tien punten! Tot 14 juni kan er gestemd worden via Facebook en LinkedIn. Heb je zowel een LinkedIn en Facebook-account? Dan mag je zelfs 2x je stem uitbrengen! 

Financiële onderbouwing

Voor ons project hebben we deelfinanciering van Bernard van Leer Foundation (BvLF) en de gemeente Amsterdam. Gedurende 2022 en 2023 willen we elke maand een nieuwe groep starten met 10 zwangeren, die in totaal tien keer bijeenkomen. Op dit moment loopt een pilot waarbij deelnemers ook na de bevalling bijeenkomsten blijven hebben, tot hun kind anderhalf jaar oud is. Op die manier kunnen ze elkaar ook ondersteunen bij het ouderschap en opvoeden in Nederland. In 2022 willen we het aantal bijeenkomsten uitbreiden van 10 naar 25. De totale kosten voor ons project op jaarbasis bedragen € 175.000 voor 250 deelnemers, oftewel € 700 per zwangere. Er zijn in Nederland ongeveer 400 Eritrese zwangeren, van wie wij er dus 250 bereiken. De financiering van BvLF en de gemeente Amsterdam bedraagt samen € 109.000. Als VOORbeeld-project hopen wij in aanmerking te komen voor financiering van het restantbedrag van € 66.000 Wij gaan ondertussen door met het benaderen van gemeenten om deze aanvullende zorg te financieren (op basis van het aantal deelnemers uit die gemeente) om deze daarmee ook op lange termijn te bestendigen.

Ga naar https://www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022 en geef ons tien punten!

Het stemmen is heel eenvoudig:
1)    Ga naar https://www.voor.nl/voorbeeld-projecten/2022
2)    Kies voor Stemmen via Facebook of LinkedIn en meld je aan via Facebook/LinkedIn
3)    Je komt op een pagina waar je punten kunt toekennen aan projecten / rechtsbovenaan kun je op naam zoeken (typ: centering)
4)    Ken ons project tien punten toe en druk op knop Bevestig je punten
5)    Herhaal de procedure om óók via LinkedIn/Facebook te stemmen!

Vind je het stemmen toch lastig? Deze korte video laat zien hoe je kunt stemmen door in te loggen via Facebook https://youtu.be/T4T0iv5JtJ4. Inloggen via LinkedIn werkt vergelijkbaar.

Ons project op Voor.nl 

Van de 15 projecten met de meeste stemmen op 14 juni om 23.59 uur trekt VOOR de referenties na. Op 8 juli kiest de jury maximaal zes projecten die zij nomineren. Als we daarbij zitten, hoor je daar natuurlijk over via onze site en social media.

Ken je een zwangere uit Eritrea die wil meedoen? In ons Informatiesheet voor verwijzers lees je hoe je iemand kunt aanmelden. Deelname is gratis.

Meer informatie over VOOR en de VOORbeeld-verkiezing 

Bericht delen: