Groepszorg voor zwangeren in Zwitserland

Zurich University of Applied Sciences (ZHAW) biedt met ‘zäme zwanger’ een nieuw model van preventieve zorg voor zwangere vrouwen en hun partners. De professionals die de groepen aanbieden werden door Stichting Centering Nederland getraind. De kosten van de groepsbijeenkomsten worden in Zwitserland volledig vergoed door de zorgverzekeraars.

Verloskundige Ramona Koch vertelt hoe het aanbod ‘Zäme zwanger’ (samen zwanger) werkt, in een interview op de website van ZHAW.

“De deelnemers waarderen de uitwisseling met andere zwangere vrouwen.”

Wat is ‘zäme zwanger’ precies?

Ramona Koch: “‘Zäme zwanger’ is een groepsaanbod voor zwangere vrouwen die preventieve zorg, geboortevoorbereiding en uitwisseling combineert. In Zwitserland staan ​​zeven controles gepland voor zwangere vrouwen. Zwangere vrouwen kunnen kiezen of ze die door een gynaecoloog of een verloskundige willen laten doen; een mix is ​​ook mogelijk. In het geval van ‘zäme zwanger’ worden de meeste controles uitgevoerd door verloskundigen bij de ZHAW. Een gynaecoloog doet twee of, afhankelijk van het verloop van de zwangerschap, meerdere echo-onderzoeken. Dit is ofwel de reeds bekende arts of een senior arts van het ziekenhuis in Winterthur. Op de groepsbijeenkomsten hebben we ook ongeveer anderhalf uur per afspraak, waarin we ons wijden aan de problemen die zich voordoen tijdens de zwangerschap.”

Welke onderwerpen zijn dit?

“Het gaat over alle nieuwe dingen waarmee vrouwen worden geconfronteerd. We bespreken bijvoorbeeld de lichamelijke veranderingen tijdens de zwangerschap. Ook onderwerpen als voeding tijdens de zwangerschap, bewegen, reizen, vaccinaties, prenatale onderzoeken van het kind, voorbereiding op de bevalling en zelfs administratieve zaken die nog moeten gebeuren komen aan bod. Tijdens de bijeenkomsten kunnen de vrouwen van gedachten wisselen over deze onderwerpen en tips geven. Ook zijn er twee verloskundigen aanwezig die hun kennis delen. Afhankelijk van het onderwerp zijn er andere specialisten, gynaecologen of andere verloskundigen. Het doel is dat de vrouwen zoveel mogelijk kennis hebben over hoe ze hun zwangerschap gezond kunnen leven en wat ze kunnen doen om ervoor te zorgen dat deze goed verloopt. Een deel van de onderzoeken doen ze zelf, namelijk de controle van gewicht, urine en bloeddruk. De vrouwen moeten begrijpen welke parameters worden gecontroleerd en hoe de verloskundigen of artsen kunnen zien of het kind goed groeit en of het goed gaat met de moeder. En wat normaal is en wat niet. Zo kunnen de deelnemers tussen de afspraken door hun conditie beter inschatten.”

Valt bij een groepsaanbod individuele ondersteuning niet buiten de boot? Sommige problemen zijn heel intiem.

“Er is ruimte voor beide. De bijeenkomsten vinden plaats in een groep van vijf tot acht zwangere vrouwen. In het begin heeft elke vrouw een paar minuten om met de verloskundige door te brengen. Dan kan ze dingen bespreken waar ze niet over wil praten in de groep. Maar een groot deel van de vragen gaat iedereen op precies dezelfde manier aan. Het is heel goed om te merken dat de anderen dezelfde vragen en onderwerpen hebben. Zo worden taboes weggenomen. Dat is precies het doel van de groep: ervaringen delen. Maar elke zwangere vrouw bepaalt zelf hoeveel ze wil delen.”

Wat is het verschil met een cursus die voorbereid op de bevalling?

‘Zäme zwanger’ begint veel eerder. Want zodra een vrouw weet dat ze zwanger is, komen er vragen op: wat mag ze eten, waar ze op moet letten, enzovoort. We pakken de problemen op die betrekking hebben op het begin en midden van de zwangerschap. Maar natuurlijk doen we ook aan de geboortevoorbereiding. Het is een all-inclusive.”

Wie draagt de kosten?

De kosten van de groepsbijeenkomsten worden vergoed door de zorgverzekeraars als onderdeel van de kraamzorg. Er zijn geen eigen risico’s of eigen risico’s. Naast de kosten voor prenatale zorg wordt ook de bijdrage voor een geboortevoorbereidingscursus, die vanuit de basisverzekering wordt betaald, in rekening gebracht bij de zorgverzekeraar. De deelnemers betalen slechts een eigen risico van CHF 100. De zorgverzekering vergoedt ook de kosten van twee echo-onderzoeken bij de gynaecoloog.

Zijn de partners van zwangere vrouwen ook welkom?

“Ja, bij twee van de zeven afspraken zijn de partners ook aanwezig, bijvoorbeeld als het gaat om de laatste fase van de zwangerschap, de bevalling en de eerste dagen met de baby.”

Is ‘zame zwanger’ ook geschikt voor gezinnen die al een kind hebben?

“Ja absoluut. De tweede of derde zwangerschap is weer anders, andere vragen rijzen. Deze gezinnen kunnen er net zo goed van profiteren.”

Hoe ziet het concept er nu uit in de pandemie?

“Vanaf december 2021 geldt de 3G-regel en een extra maskervereiste. We hebben specificaties van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid met betrekking tot de grootte van de kamer of het aantal personen. Uiteraard houden wij ons aan de hygiënemaatregelen en de praktijkruimtes zijn zeer ruim en bieden voldoende ruimte. Dat vrouwen goed voor zichzelf en hun ongeboren kinderen willen zorgen, is voor iedereen duidelijk. Maar ik denk dat families de gelegenheid om elkaar te ontmoeten waarderen, vooral tijdens de pandemie. ‘Zäme zwanger’ biedt hiervoor de gelegenheid op een veilige manier.”

Lees het interview op www.zhaw.ch

Bericht delen: