Reproductieve en perinatale zorg voor vrouwen in het AZC hoogst belangrijk

De zwangerschapsuitkomsten van asielzoekers zijn vaak veel ongunstiger dan die van andere vrouwen in Nederland. Onderzoek van het UMCG Groningen, Erasmus MC en GGD GHOR laat zien hoe vaak potentiële risicofactoren voorkomen bij zwangere asielzoekers in Nederland.

In deze studie werden 2831 bevallingen onder de loep genomen die plaatsvonden van 2016 tot 2020 van bewoners van asielzoekerscentra (AZC) in Nederland. Hiermee brachten de onderzoekers in kaart hoe vaak verschillende risicofactoren voor nadelige perinatale uitkomsten voorkomen bij asielzoekende vrouwen in Nederland.

Meer geboortes en meer tienerzwangerschappen

Opvallend was dat de meeste moeders al zwanger waren bij aankomst in het AZC. Het aantal geboorten was het hoogst in de tweede maand van verblijf. Ook raakten veel vrouwen kort na aankomst in Nederland zwanger, gezien de piek in geboortes tussen 9 en 12 maanden na aankomst. Er werden in totaal relatief meer kinderen geboren bij moeders in een AZC dan bij Nederlandse moeders. Dit verschil was het grootst onder jonge moeders (vrouwen tot 19 jaar), die in de studieperiode zeven keer vaker een kind kregen dan tieners in de Nederlandse bevolking. Een mogelijke verklaring voor het relatief hoge geboortecijfer is dat asielzoekers, ten opzichte van Nederlandse vrouwen, waarschijnlijk minder toegang hadden tot reproductieve gezondheidszorg in het land van herkomst, onderweg of na aankomst in Nederland.

Discontinuïteit van zorg

Ook viel op dat 70 procent van alle asielzoekende vrouwen tijdens de zwangerschap minstens één keer werd overgeplaatst van het ene AZC naar het andere. Dit kan de continuïteit van de zorg belemmeren en voor extra stress zorgen bij de zwangere. Als de zwangere een verblijfsstatus krijgt en het AZC verlaat, is het de bedoeling dat ze zelf contact opneemt met een verloskundige. De vraag is in hoeverre vrouwen hiervan op de hoogte zijn en weten hoe ze dit moeten doen.

Zorg op maat is noodzakelijk

“Deze vrouwen moeten hun leven heropbouwen in een nieuw land, terwijl zij tegelijkertijd in verwachting zijn. Onze studie laat zien dat er gedurende de zwangerschap vaak factoren spelen die de kans op nadelige uitkomsten mogelijk vergroten, en onderstreept daarmee het belang van op maat gemaakte en tijdige reproductieve en perinatale gezondheidszorg voor vrouwen in het AZC”, aldus eerste auteurs Julia Tankink en Anouk Verschuuren. Daarnaast pleiten de onderzoekers voor het opnemen van specifieke indicatoren voor nieuwkomers in de perinatale gezondheidsregistratie, om het ontwikkelen van interventies, beleid en onderzoek te ondersteunen.

Bekijk het artikel hier

 

Meer lezen over dit onderwerp?

Vorig jaar verscheen op het Kennisplatform Integratie & Samenleving dit artikel over het isolement en de gezondheidsrisico’s van zwangere statushouders

Bericht delen: