Stimuleringsregeling voor praktijken die werk maken van CenteringZwangerschap

Menzis wil het aanbod van CenteringZwangerschap de komende jaren uitbreiden, zodat zwangere vrouwen en hun partner straks kunnen kiezen tussen groepsbegeleiding of individuele begeleiding. Omdat de opstart extra kosten met zich meebrengt, biedt de zorgverzekeraar een stimuleringsregeling aan voor eerstelijnspraktijken in de Menzis-regio’s.

Bert Horlings, zorgexpert geboortezorg bij Menzis: “Zowel uit nationaal als internationaal onderzoek blijkt het positieve effect van CenteringZorg tijdens zwangerschap op de gezondheid van moeder en kind. Verloskundigen die nu al deze groepsbegeleiding aanbieden zijn enthousiast, en dat is ook de ervaring in het landelijke programma Kansrijke Start. Groepsbegeleiding geeft zwangeren meer regie. Het ondersteunt aanstaande ouders voor een zo goed mogelijke start van het leven van hun kind. En dat geldt zeker ook voor ouders die in kwetsbare situaties verkeren.” 

Bert Horlings, zorgexpert geboortezorg bij Menzis: “Dit is onze eerste stap om CenteringZwangerschap op termijn als keuze voor alle zwangeren te kunnen aanbieden.”

Wil jullie praktijk hiervoor gaan? 

Bieden jullie groepsbegeleiding aan en hebben jullie interesse om deze vorm van zorg uit te breiden of hiervoor samen te werken met andere praktijken? Kijk dan of je voor de stimuleringsregeling van Menzis in aanmerking komt. Vanuit Stichting Centering Nederland denken we graag met jullie mee, dus neem gerust contact met ons op. 

Welke praktijken kunnen gebruikmaken van de regeling?

De stimuleringsregeling is alleen bedoeld voor verloskundigenpraktijken in de Menzis-regio’s die al werken met CenteringZwangerschap en het aanbod willen uitbreiden. De regeling is er ook voor kleinere praktijken in de de Menzis-regio’s die nog geen CenteringZwangerschap aanbieden en die willen samenwerken met andere praktijken om deze vorm van zorg te kunnen aanbieden. Voor de stimuleringsregeling is het van belang dat een praktijk voldoende schaalgrootte heeft, zodat er gedurende het gehele jaar een groepsaanbod is voor vrouwen in dezelfde fase van de zwangerschap.

Wat houdt de regeling in?

De stimuleringsregeling is bedoeld als een tegemoetkoming in aanloopkosten van nieuwe groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om: 

  • trainingskosten van extra begeleiders
  • kosten voor de training van een eventuele vadercoach en/of de inzet van een vadercoach
  • kosten voor werving en tegemoetkoming voor de zogenaamde ‘aanloopverliezen’ omdat de nieuwe groepen niet direct vol zitten.

Waar kan ik een aanvraag indienen?

Praktijken uit de Menzis-regio’s die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen een (beknopt) plan van aanpak met een begroting aanleveren. Gebruik hiervoor dit format. Stuur dit format, samen met de gevraagde bijlage met begroting naar het Menzis-contactformulier (kies als onderwerp ‘beleid’).

Tot wanneer loopt de stimuleringsregeling?

Je kunt de aanvraag nu al indienen. Menzis neemt aanvragen op volgorde van binnenkomst in behandeling. Het budget is beperkt: de zorgverzekeraar schat dat er ongeveer 20 praktijken kunnen meedoen.

Wat gebeurt er daarna?

Nadat je een aanvraag hebt gestuurd naar Menzis, beoordelen ze het plan van aanpak en de begroting. Ze gebruiken daarbij onderstaande criteria: 

– Het betreft een praktijk in een van de Menzis-regio’s met ervaring met groepsbegeleiding in de praktijk en/of er zijn afspraken gemaakt met een andere praktijk in de buurt om gezamenlijk groepsbegeleiding aan te bieden.

– De verloskundige begeleiders hebben de scholing van Stichting Centering Nederland gevolgd en nemen deel aan nascholing en intervisie.

– De praktijk beschikt over een geschikte groepsruimte (dit mag ook een ruimte zijn die gehuurd wordt in de wijk).

– De praktijk heeft een contract afgesloten met Menzis.

Menzis kijkt daarnaast naar een goede spreiding van praktijken over de Menzis-regio’s. Er is een beperkt budget beschikbaar. Als het budget op is, nemen ze geen nieuwe aanvragen meer in behandeling. 

Bericht delen: