Doe mee aan internationaal onderzoek naar de mening van verloskundigen over groepsgewijze prenatalezorg! 

Ben jij verloskundige en bied je CenteringPregnancy aan of heb je dit gedaan? Mede namens TNO nodigen wij je graag uit om mee de doen aan het promotieonderzoek van Jalana Lazar van de City, University of London. Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk Nederlandse verloskundigen meedoen! 

In de Verenigde Staten en Nederland is prenatale groepszorg het meest uitgebreid geïmplementeerd. In de VS al zo’n twintig jaar en in Nederland al bijna 10 jaar. Daarom wordt aan zowel verloskundigen uit Nederland als uit de USA gevraagd om mee te doen. Wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk Nederlandse verloskundigen te betrekken bij dit onderzoek. 

Omdat prenatale groepszorg internationaal wordt aanbevolen als een positieve vorm van verloskundige zorg, wordt er in veel landen onderzoek gedaan naar manieren om dit model te implementeren en uit te breiden. Bijna altijd worden verloskundigen ingeschakeld om deze initiatieven te leiden of mee te werken. Het is daarom belangrijk om jullie mening te horen. 

Ja, ik doe mee aan het onderzoek! 

Je kunt de enquête hier invullen (dit duurt ongeveer 15 minuten en je deelname is vrijwillig en vertrouwelijk. 

De vragenlijst is in het Nederlands, al betreft het een Engelstalig onderzoek.  

Als blijk van waardering voor je tijd en moeite kunnen deelnemers meedoen aan een trekking met kans op een elektronische cadeaukaart van € 85. 

Vragen of opmerkingen over deze enquête kunnen worden gericht aan Jalana.Lazar@city.ac.uk of Marlies.Rijnders@tno.nl (Meer Engelstalige informatie vind je ook via de link naar de enquête ) 

Deze studie is beoordeeld door en kreeg ethische goedkeuring van: the School of Health Sciences Research Ethics Committee, City, University of London.

City, University of London is de data controller voor alle persoonlijke data verzameld in dit onderzoeksproject. Voor vragen over databescherming in dit project kun je contact opnemen met: City’s Information Compliance Team at dataprotection@city.ac.uk

Bij voorbaat heel erg bedankt voor je deelname!

Bericht delen: