CenteringZwangerschap bespaart zorgkosten

In 2012 is CenteringZwangerschap geïntroduceerd in Nederland: groepsgewijze verloskundige zorg op basis van het Centering-model. In de Economische Evaluatie van onderzoeksorganisatie TNO (2021) is aangetoond dat Centering in de zwangerschap ook in Nederland gezondheidswinst oplevert en kosteneffectief is.

Elke Centering-zwangere levert op de langere termijn een besparing van €76 op in zorgkosten.

Uit onderzoek van het LUMC en TNO, uitgevoerd tussen 2013 en 2016, blijkt dat CenteringZorg voor zwangeren leidt tot:

  • meer vrouwen die stoppen met roken
  • minder vrouwen die alcohol gebruiken 6 weken na de bevalling;
  • meer vrouwen die starten met borstvoeding;
  • minder vrouwen die hoge bloeddruk-problemen hebben tijdens de zwangerschap.

Kosten afgezet tegen de opbrengsten

De onderzoekers van TNO berekenden wat de effecten van deze uitkomsten zijn op toekomstige zorgkosten. Dit deden ze door de kosten van centering-zorg tijdens de zwangerschap af te zetten tegen de minimale opbrengsten van meer borstvoeding, minder zwangerschapshypertensie en minder roken.
Centering-zorg kost per zwangere gemiddeld €57 meer dan de individuele verloskundige zorg. Maar het levert per zwangere €133 op aan toekomstige besparingen. Daarmee levert elke Centering-zwangere op de langere termijn een besparing van €76 op in zorgkosten.

Investeren in verdere implementatie

In Nederland bood in 2019 bijna 30% van de verloskundige praktijken CenteringZorg aan. Bij deze praktijken nam ongeveer 30% van de zwangere vrouwen hieraan deel. De meerkosten van het uitvoeren van CenteringZorg worden tot nu toe door verloskundigen gedragen, die bereid zijn te investeren in de methodiek omdat ze in de praktijk zien wat de meerwaarde is van deze groepsgewijze zorg. Het TNO-rapport toont aan dat deze methodiek bredere gezondheidsbaten oplevert. “De onderzoekers adviseren dan ook om te investeren in de verdere implementatie van CenteringZorg in Nederland, zodat alle zwangere vrouwen in Nederland toegang hebben tot deze vorm van zorg.”

Lees hier het hele TNO-rapport

Reactie van de KNOV

De beroepsvereniging van verloskundigen geeft in een nieuwsbericht op de site aan preventie hoog in het vaandel te hebben staan en CenteringZwangerschap als zeer waardevol te zien. “De KNOV roept partners op om de uitkomsten van het onderzoek van TNO ter harte te nemen. En om samen met de KNOV te komen tot een oplossing op de door TNO gesignaleerde bekostigingsvraagstukken.”

De KNOV roept partners op om de uitkomsten van het onderzoek van TNO ter harte te nemen.

Bericht delen: