Totstandkoming online zorg voor Eritrese zwangeren in coronatijd

Met dank aan ZonMw konden wij in 2020 online CenteringZorg aanbieden aan vier groepen Eritrese zwangeren in verband met COVID-19. TNO maakte een verslag van de resultaten. Wij zijn trots op wat er in een korte periode is bereikt. Anne Bedaux en Amy Welde Selase mochten hiervoor zelfs de Avicennaprijs 2020 in ontvangst nemen. Sinds 20 januari zijn zij alweer twee nieuwe groepen gestart; in het vertrouwen dat het zal gaan lukken om hier financiering voor te vinden.

Wie namen er deel?

Van maart tot en met december 2020 werden in totaal 4 groepen aangeboden. 44 vrouwen namen trouw deel aan de vijf groepsbijeenkomsten. De helft van hen woont in Amsterdam. De andere helft is afkomstig uit alle delen van Nederland: onder meer Leeuwarden, Haarlem/Bloemendaal, Almere, Delft/Den Haag. Enkele vrouwen woonden in een COA-locatie. Er waren ook uitgeprocedeerde asielzoekers bij.

De ervaringen van deelnemers

De zwangeren waren erg tevreden met de online groepen, de verloskundige zorg en het programma. Bij de laatste bijeenkomsten spreken ze hun dankbaarheid uit naar de begeleiders en zeggen ze dat ze het al hun landgenoten zeker aanraden.

Een deelnemer over online CenteringZorg: “De zorg in Nederland is goed geregeld en ik voel me niet eenzaam omdat de verloskundige van de groepsbijeenkomsten mij goed begeleidt, zij is echt net een moeder voor mij. Ik mis de groep, de bijeenkomsten waren heel gezellig”.

Netwerkvorming

De vrouwen geven aan dat de groep veilig voelt, omdat zij in hun eigen taal kunnen praten met andere Eritrese vrouwen ‘die niks gek vinden’.

De bijeenkomsten leidden tot verbondenheid onder de deelnemende vrouwen, wat was af te leiden uit de actieve groepsapp. De vrouwen delen onderling hun bevalervaringen, foto’s van hun baby’s, en nodigen elkaar uit voor toekomstige doopfeesten. Een Eritrese vrouw in Limburg dacht de enige Eritreeër in haar omgeving te zijn, tot ze tot haar verbazing en vreugde online een andere Eritrese Limburgse ontmoette.

Een deelnemer over online CenteringZorg: “Door de groepsbijeenkomsten heb ik meer kennis gekregen en dat helpt mij om minder onzeker te zijn. Ik weet nu ook wanneer ik de spoedlijn moet bellen”.

Kennistoename

Alle vrouwen geven aan, dat alle informatie nieuw was en alle onderwerpen belangrijk waren. Aangezien er weinig tot geen voorkennis is, werden alle behandelde thema’s zinvol gevonden. In het bijzonder geven vrouwen aan dat zij door het volgen van deze Centering-groep:

  • Zich beter voorbereid voelen op de bevalling:
  • Zich beter in staat voelen om de verloskundige te bellen;
  • Meer inzicht hebben gekregen in (spoed)belinstructie
  • Beter begrijpen wat het betekent om zwanger te zijn in Nederland, wat wel en niet mag in Nederland, waar het consultatiebureau voor is, waar je met welke klachten terecht kunt.

Bericht delen: