Trots op Avicennaprijs 2020!

CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen wint de Avicennaprijs 2020! Dit maakte de jury dinsdagmiddag 10 november bekend tijdens het online congres van de afdeling Transculturele Psychiatrie van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Jury Avicennaprijs: “CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren is een belangrijk project voor zwangere vrouwen die nog maar kort in Nederland zijn en voor wie extra steun, van elkaar en van een verloskundige, een grote meerwaarde heeft.”

Verloskundige Anne Bedaux en co-begeleider Amy Welde Selase: “Wij zijn enorm blij met deze erkenning, en hopen nog veel meer Eritrese zwangeren te kunnen bereiken!”

Avicennaprijs: stimuleringsprijs

Stichting Avicenna looft deze stimuleringsprijs om de twee jaar uit, aan een project dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

“CenteringPregnancy is een innovatieve en gelijkwaardige manier van preventie en zorg, die aansluit bij de belevingswereld van de vrouwen en ingaat op hun vragen over gezondheid en leefstijl. In 10 bijeenkomsten gaan 15 zwangere vrouwen en de begeleiders met elkaar in gesprek over alle relevante thema’s met betrekking tot zwangerschap, bevalling, gezondheidszorg en het leven met een kind in Nederland.

Onlinebijeenkomsten vanwege Covid-19

De afgelopen maanden is vanwege Covid-19 met succes overgeschakeld op onlinebijeenkomsten. Er zijn extra groepen opgezet en er doen nu vrouwen uit het hele land mee.”
“De aanpak is goed overdraagbaar en de jury hoopt dat de methode op korte termijn ook kan worden aangeboden aan zwangere vrouwen uit andere landen van herkomst die nog Nederlands aan het leren zijn en nog weinig sociale steun hebben in Nederland.”

Anne Bedaux en Amy Welde Selase ontvangen een geldbedrag van 1000 euro voor hun project en een kunstwerk.

Als Bedaux begin 2021 terug is van zwangerschapsverlof willen ze het project verder uitrollen en uitbreiden. Er moet echter nog wel financiering gevonden worden, wat bijzonder lastig is voor een nieuw en nog niet gevestigd project. Vooral omdat het om een landelijk, grotendeels online preventieaanbod gaat, aanvullend op de bestaande zorg. Suggesties zijn natuurlijk welkom.”

Bericht delen: