Kanshebber voor Avicennaprijs 2020!

Vanochtend ontvingen wij het heugelijke nieuws dat CenteringPregnancy voor Eritrese vrouwen is geëindigd bij de drie hoogste inzendingen voor de Avicennaprijs 2020. Aanstaande dinsdag wordt bekendgemaakt wie de stimuleringsprijs ontvangt.

Wie wint de Avicennaprijs 2020?

http://www.avicennaprijs.nl/wie-wint-de-avicennaprijs-2020/

Stichting Avicenna looft deze stimuleringsprijs om de twee jaar uit, aan een project dat een bijzondere bijdrage levert aan het verbeteren van de gezondheid van mensen met een migratieachtergrond in Nederland.

Prijsuitreiking tijdens online najaarscongres NVvP

Dinsdag 10 november wordt bekendgemaakt aan wie van de drie hoogst geëindigde projecten de Avicennaprijs zal worden toegekend. Dit zal gebeuren tijdens het online najaarscongres van de afdeling Transculturele Psychiatrie van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie).

Uit elf inzendingen koos de jury drie projecten die aan kop gaan. De drie kanshebbers – in alfabetische volgorde:

Zie het voorlopige juryrapport.

De jury vindt CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren een belangrijk project voor zwangere vrouwen die nog maar kort in Nederland zijn en voor wie extra steun, van elkaar en van een verloskundige, een grote meerwaarde heeft.

“CenteringPregnancy is een innovatieve en gelijkwaardige manier van preventie en zorg, die aansluit bij de belevingswereld van de vrouwen en ingaat op hun vragen over gezondheid en leefstijl. In 10 bijeenkomsten gaan 15 zwangere vrouwen en de begeleiders met elkaar in gesprek over alle relevante thema’s met betrekking tot zwangerschap, bevalling, gezondheidszorg en het leven met een kind in Nederland.

De afgelopen maanden is vanwege Covid-19 met succes overgeschakeld op onlinebijeenkomsten. Er zijn extra groepen opgezet en er doen nu vrouwen uit het hele land mee.”

“De aanpak is goed overdraagbaar en de jury hoopt dat de methode op korte termijn ook kan worden aangeboden voor zwangere vrouwen uit andere landen van herkomst die nog Nederlands aan het leren zijn en nog weinig sociale steun hebben in Nederland.”

De prijs bestaat uit een geldbedrag van 1000 euro en een kunstwerk. Zij is ingesteld door het voormalig Overlegorgaan Gezondheidszorg en Multiculturele Samenleving (OGM) ter gelegenheid van haar vijfentwintigjarig bestaan.

De prijs is genoemd naar Avicenna; een geneesheer uit het Perzië van de elfde eeuw die de grondslag legde voor de moderne geneeskunde. Zijn werk werd in het Latijn vertaald en had grote invloed op de Europese geneeskunde.

“Vanuit Stichting Centering duimen wij voor Anne en Amy, die zich met hart en ziel inzetten voor betere zorg voor Eritrese zwangeren in Nederland!”

Bericht delen: