‘Alles was nieuw voor me’

Sinds juni lopen er online centering-groepen voor Eritrese zwangeren, uit alle delen van Nederland. Hier praten circa vijftien jonge vrouwen in eigen taal met elkaar, over zwangerschap, bevalling, geboortezorg en ouderschap in Nederland.

‘Alles was nieuw voor me’
Eritrese zwangeren ontmoeten elkaar online

“Als we niet meer fysiek bij elkaar kunnen komen met onze centering-groep van Eritrese zwangeren dan doen we het online”, besloten centering-verloskundige Anne Bedaux en de Eritrese cobegeleider Amy Welde Selase tijdens de lockdown. Bedaux: “Het ging veel beter dan we hadden durven denken. De interactie, groepsdynamiek en binding, die zo essentieel en kenmerkend is voor de centering-methode, ontstaat online óók. Het laten inloggen op zoom is even een hobbel, maar is die eenmaal genomen, dan gaat het prima. De vrouwen blijken het door zoom juist gemakkelijker te vinden om erbij te kunnen zijn. Ze hebben geen reiskosten.” Zo ontstond het plan om ook nieuwe groepen online te starten. Waarbij het nu ook mogelijk was om Eritrese zwangeren van buiten Amsterdam te betrekken.

Betere aansluiting

“Ons doel is om deze vrouwen uit hun isolement te halen en hun kansen te verbeteren op een goede start als moeder in Nederland.” Vrouwen die gevlucht zijn uit eigen land en nog maar kort in Nederland wonen, vormen een uitermate kwetsbare groep in de geboortezorg zo blijkt uit recent onderzoek (van Verschuuren en collega’s). Eritrese zwangeren spreken vaak nog onvoldoende Nederlands, wat de zorg bemoeilijkt. Het zijn vaak nog tieners, met weinig kennis van hun lichaam, van zwangerschap en geboorte. Ook zijn ze niet bekend met de Nederlandse (geboorte)zorg. Centering is een combinatie van medische en sociale zorg.

Vijf online-groepen

De online-oproep leverde reacties en aanmeldingen op van uiteenlopende professionals, uit alle streken van Nederland. Welde Selase belde alle deelnemers eerst even op om hun vragen te beantwoorden, in Tigrinya. Sommigen van hen wonen nog in een asielzoekerscentrum. De eerste twee groepen zijn inmiddels afgerond. De derde groep is net gestart. In Leiden worden ook online-centeringgroepen voor Eritrese zwangeren aangeboden. De verloskundige die deze groepen begeleid, wordt eveneens bijgestaan door Welde Selase en gecoacht door Bedaux. “De opkomst is goed. De vrouwen stellen veel vragen en doen actief mee. Laatst logde iemand zelfs in vanuit haar ziekenhuisbed, ze werd die dag ingeleid.”

Aansluiten bij wat de deelnemers weten

Tijdens de vijf bijeenkomsten (gewoonlijk tien, maar nu vijf zodat meer vrouwen konden meedoen) komen diverse thema’s en onderwerpen aan bod. Zoals: bij welke klachten waarschuw je de verloskundige, wanneer begint de bevalling of wat is huiselijk geweld? Vaak gaan de vrouwen aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek, soms eerst met z’n tweeën of drieën in een ‘break-out-room’. Bedaux: “Door vragen te stellen, sluiten we aan bij wat de deelnemers weten en denken. Ze komen zelf met ideeën en tips, en vullen elkaar onderling aan. Als begeleider leid ik het gezamenlijke leerproces, door steeds door te vragen en samen te vatten.”

Eritrees bier is alcohol

Welde Selase vertelt als voorbeeld hoe het onderwerp alcohol verloopt: “We vragen de vrouwen of ze alcohol drinken. Nee, zeggen ze dan. Dan vragen we waarom alcohol slecht is voor het ongeboren kind. Wanneer alle redenen daarvoor genoemd zijn, vraag ik: ‘En suwa?’ Suwa is traditioneel bier uit Eritrea, dat Eritrese zwangeren vaak drinken, juist omdat gedacht wordt dat dit goed is voor de zwangerschap. Dat suwa alcohol is, beseffen ze meestal niet. Dus dan vraagt Anne: “Denken jullie dat er alcohol in suwa zit?” Zo praten we door, totdat iedereen begrijpt dat suwa ook alcohol is en dus niet goed voor de baby.”

Veel eenzaamheid

De eenzaamheid van de vrouwen valt op. “Er wonen helemaal geen Eritreeërs bij mij in de buurt, zeggen veel deelnemers die in de provincie wonen. Ze kennen vaak ook nog weinig Nederlanders, laat staan andere zwangeren of ouders. Soms blijkt een andere deelnemer toch dichterbij te wonen dan gedacht. Tijdens het half uur inlooptijd voor de bijeenkomst ontstaan vaak al gesprekjes: waar woon jij in Nederland; en heb je al meer kinderen?” Via WhatsApp delen de vrouwen foto’s met elkaar en houdt de groep contact.

‘Blij dat ik heb meegedaan’

Unaniem zeggen de vrouwen na afloop, dat ze nog niets wisten van alle onderwerpen die in de groep voorbij kwamen. “Alles was nieuw voor me, alles was belangrijk. Ik ben blij dat ik mocht meedoen.”

Heb je vragen of wil je iemand opgeven?

Meer informatie over Centering voor Eritrese zwangeren

Bericht delen: