Online zorg voor Eritrese zwangeren

Verloskundige Anne Bedaux en co-begeleider Amy Welde Selase starten vanaf eind juni met online Centering-groepen voor Eritrese zwangeren en moeders uit heel Nederland. Geboortezorgprofessionals kunnen vrouwen doorverwijzen.

Voor professionals in de geboortezorg is het door de coronamaatregelen nog lastiger om deze groep kwetsbare zwangeren en moeders goede zorg te bieden. Veel van deze vrouwen spreken nog niet voldoende Nederlands. “Door de coronamaatregelen is het isolement van deze vrouwen nog groter”, vertelt Amy Welde Selase. Amy spreekt Tigrinya, is co-begeleider Centering Pregnancy en beantwoordt ook de telefoontjes van Eritrese statushouders bij de Corona Helpdesk Statushouders. “Via WhatsApp gaan er allerlei verkeerde berichten over corona rond. Mensen weten niet wat ze wel en niet moeten geloven. Veel vrouwen zijn bang om in het ziekenhuis te bevallen.”

Online zorg voor Eritrese zwangeren en moeders in coronatijd

Verloskundige Anne Bedaux

“Om Eritrese zwangeren en moeders in Nederland toegang te geven tot de juiste informatie rondom corona en zwangerschap, bevalling en kraambed, gaan wij online Centering-zorg aanbieden.” Anne en Amy bieden in Amsterdam sinds twee jaar Centering-zorg aan, maar door corona kwamen de gewone bijeenkomsten stil te liggen. “Al snel zijn we online aan de slag gegaan, omdat we de vrouwen natuurlijk niet in de steek wilden laten.” Eerst moesten alle deelnemers daarvoor een videoconference-app downloaden. “Een mobiel telefoontje hebben de vrouwen allemaal. Het downloaden van de app was best lastig, maar met wat hulp en ondersteuning, konden we aan de slag”, vertelt Amy. Anne: “De eerste online bijeenkomst was spannend, maar ging prima! We konden veel vragen en onzekerheden met de groep bespreken.” Na inmiddels vijf bijeenkomsten zijn de twee nog enthousiaster over de mogelijkheden die online Centering biedt. “Online kun je ook beeldmateriaal en video’s laten zien. En we kunnen nu Eritrese vrouwen door heel Nederland bereiken”.

Pilot gaat vanaf 25 juni van start

“Geboortezorgprofessionals en hulpverleners kunnen Eritrese zwangeren en moeders naar ons doorverwijzen. Wij nemen ze dan op in een groep van circa tien tot vijftien vrouwen. Met die groep komen we wekelijks online samen, gedurende tien weken.”

Tijdens Centering Pregnancy komen alle thema’s aan bod die voor zwangeren relevant zijn.  Ook leren de vrouwen over de geboortezorg en opvoedingsondersteuning in Nederland.

Financiering

De vrouwen kunnen gratis deelnemen. “Wij willen voorkomen dat ze verloskundige zorg mijden en in isolement raken en vinden het daarom belangrijk en urgent om dit aan te bieden. Ons aanbod komt niet in plaats van de gewone verloskundige zorg. Om die reden vragen we voor Online Centering ook geen bijdrage van de verwijzer. Wij hopen langs andere wegen financiering te vinden.”

Wil je iemand opgeven of meer informatie?

Meer informatie over Centering voor Eritrese zwangeren

Bericht delen: