‘Centering blijkt online óók te werken!’

Anne Bedaux, Centering-verloskundige en trainer bij Centering, zette de Centering-bijeenkomsten online door. Ze startte ook nieuwe groepen op en ervoer dat ook dan het groepsgevoel ontstaat. Ze deelt graag haar tips & tricks met collega’s die hiermee aan de slag willen.

“‘We zitten samen in hetzelfde schuitje’, zei een deelnemer in de groep. Verloskundigen ervaren dat zwangeren ongerust en meer geïsoleerd kunnen zijn in de coronaperiode. Ik hoop dus echt dat mijn collega’s spoedig online gaan.”

“Zonder corona was ik niet snel digitaal begonnen. Maar nu ben ik heel enthousiast, omdat het blijkt te kúnnen. En nu zwangeren zo op zichzelf zijn teruggeworpen voorziet het zo duidelijk in een behoefte. Al kun je online natuurlijk geen medisch onderzoek uitvoeren.”

Meer dan alleen met elkaar videobellen

“Toen ik hiermee aan de slag ging, wilde ik niet vervallen in online met elkaar praten of online groepsvoorlichting. Het moet voor mij wel echte Centering zijn: gestoeld op de inbreng van de deelnemers, met actieve werkvormen, en afwisselend. In de handleiding van Stichting Centering staan werkvormen die met behulp van Zoom heel leuk werken. We hebben ze zelf getest met ons team en in de praktijk.”

“Al doende werd ik snel handig in Zoom bedienen.” Met de handleiding van Stichting Centering op Kennisnet Geboortezorg kun je snel en eenvoudig aan de slag. Je hebt wel een betaald Zoom-account nodig. Volgende week donderdag (16 april) geeft Anne intervisie via Zoom over online Centering.

“Je kunt met Zoom bijvoorbeeld op een leuke manier stellingen bespreken met deelnemers, die een digitaal duimpje kunnen opsteken of klappen als ze het eens zijn. Ook kun je deelnemers in groepjes van twee of meer met elkaar over een stelling laten praten. Je kunt ook een illustratie of powerpoint laten zien.”

“Vanuit de stichting wilden we niet zomaar voor Zoom kiezen. Deze toepassing zou het beste zijn, maar hun privacy-beleid bleek minder goed. De Centering-groep testte diverse digitale tools om te kijken welke aan onze vereisten voldeden. Om uiteindelijk toch bij Zoom uit te komen. “Zoom beloofde beter en past het privacy- en veiligheidsbeleid spoedig aan, maar het is toch goed om dit vooraf te melden bij deelnemers.”

In de werkgroep CenteringHealthcare op Kennisnet Geboortezorg zijn de benodigde documenten zoals de handleiding te vinden in de map CenteringOnline. In deze map vind je ook andere handige documenten die je als Centering-aanbieder kunt gebruiken.

Bericht delen: