Groepszorg ‘Eerste 1000 dagen’ in 7 landen

TNO implementeert groepszorg volgens de Centering-principes voor zwangeren en jonge ouders in zeven landen. Het doel is verbetering van gezondheid en welzijn van jonge moeders en baby’s uit kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Verbetering van kwaliteit van zorg noodzakelijk

Om de vermijdbare moeder- en babysterfte in zeven landen terug te dringen, is een verbetering noodzakelijk van de kwaliteit van zwangerschapszorg en gezondheidszorg voor moeder en kind. Ook moeten vrouwen uit kwetsbare bevolkingsgroepen in deze landen meer toegang hebben tot kraam- en kindergezondheidszorg. Groepszorg volgens de Centering-principes is een betere en laagdrempelige vorm van gezondheidszorg voor zwangeren en jonge ouders. TNO gaat nu samen met haar partners in de zeven landen, per land een strategie ontwikkelen om van groepszorg een standaard model van zorg te maken.

Bewezen effecten van groepszorg

Bij groepszorg volgens de Centering-principes krijgen (toekomstige) moeders behalve de individuele medische controles begeleiding in groepen van acht tot twaalf vrouwen. Hier gaan de deelnemers met elkaar in gesprek, delen hun ervaringen en leren zo van elkaar. Dit leidt tot:

  • Minder vroeggeboorten
  • Minder baby’s met een laag geboortegewicht
  • Hogere scores op het gebied van geestelijke gezondheid
  • Meer en langer borstvoeding
  • Meer tevredenheid met de zorg

Deze positieve uitkomsten waren vooral sterk bij vrouwen uit achtergestelde bevolkingsgroepen.

Goedgekeurd EU-project

Ondanks de successen is groepszorg volgens Centering-principes nog geen standaard in het gezondheidszorgsysteem. De WHO benadrukte groepszorg als een veelbelovend model om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, maar noemde verder onderzoek essentieel om het model op een haalbare en duurzame manier te implementeren. Onlangs keurde de EU dit project van TNO goed om groepszorg te implementeren in kwetsbare bevolkingsgroepen in Ghana, Zuid-Afrika, Suriname, Kosovo, België, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De belangrijkste resultaten voor het vierjarige project zijn:

  • Voor elk van de zeven landen een afzonderlijke blauwdruk voor duurzame implementatie van groepszorg volgens de Centering-methodiek
  • Een Implementatiestrategie Toolbox
  • Een open-access-database met geanonimiseerde gegevens ter beschikking van de onderzoeksgemeenschap

De rol van TNO en Stichting Centering

TNO is de coördinator van het project. Onderzoeker Marlies Rijnders van TNO: “In Nederland hadden we grote impact met de implementatie en ontwikkeling van groepszorg voor de eerste 1000 dagen. Met dit nieuwe EU-project kunnen we al onze kennis en expertise inzetten om dit innovatieve zorgmodel in de rest van de wereld ingang te laten vinden. Dat zal de gezondheidszorg voor moeders, baby’s en gezinnen verbeteren. Persoonlijk beschouw ik het als een enorm voorrecht om daaraan te kunnen meewerken.” In samenwerking met Groupcare Global ontwikkelt Stichting Centering Nederland de training en materialen. Ook bieden wij deze trainingen aan.

Lees meer op de website van GroupCare 1000

Foto: Stichting Perisur –  Perinatale Interventies Suriname

Bericht delen: