Prenatale groepszorg: de verhalen achter de cijfers

Minister Hugo de Jonge van VWS nam vandaag het nieuwe boek ‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote impact’ in ontvangst tijdens de landelijke bijeenkomst Kansrijke Start. Deze publicatie laat de verhalen zien die schuilgaan achter de onderzoeksresultaten over prenatale groepszorg.

Tijdens de landelijke bijeenkomst Kansrijke Start, op donderdag 6 februari, wordt ingezoomd op het vormen van een lokale coalitie, het samenwerken tussen het medisch en sociaal domein, het signaleren en bereiken van kwetsbare ouders en vele andere onderdelen uit Kansrijke Start. Centering is opgenomen in het actieprogramma Kansrijke Start; een actieprogramma om kinderen een betere kans te bieden tijdens de eerste 1000 dagen van hun leven. Het percentage verloskundigenpraktijken en het percentage gemeenten dat zorg volgens het Centering model aanbiedt zijn binnen dit programma opgenomen als indicatoren voor kwalitatief goede zorg.

De pareltjes van Centering

Onderzoekers en beleidsmakers horen regelmatig indrukwekkende verhalen over de uitkomsten van groepszorg volgens het Centering model, die niet zichtbaar worden in de onderzoeksresultaten. Met behulp van interviews met vrouwen, verloskundigen en artsen, zijn deze krachtige en vaak ontroerende verhalen verzameld en opgeschreven. Deze ‘pareltjes’ uit de zorg laten op een andere manier zien hoe en dat Centering werkt. Het boek is een gezamenlijke publicatie van TNO, de KNOV, Stichting Centering Nederland en Group Care Global.

Een Pareltje: Stelt u zich eens voor, een zwangere vrouw komt naar het wijkgezondheidscentrum en zegt: ‘Ik maak me zorgen om mijn hoofdpijn.’ Zij heeft haar prenatale zorg volgens het Centering model, ofwel groepszorg, ontvangen. ‘We hebben het gehad over hoofdpijn in de groep en nu weet ik dat deze hoofdpijn anders is dan de hoofdpijn die ik vaak krijg als ik een migraineaanval heb.’ De verloskundige meet haar bloeddruk—die erg hoog blijkt te zijn—en verwijst haar met spoed door naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Verbeterde verloskundige zorg

Al ruim een decennium werken zorgverleners en andere professionals aan het verbeteren van de zorg in de eerste 1000 dagen. Een van deze verbeteringen was de introductie van Centering, ofwel groepszorg volgens het Centering model, door TNO en de KNOV in 2011. Momenteel ontwikkelt TNO samen met verloskundigen en de jeugdgezondheidszorg een integrale vorm van het Centering model waarbij de zorg tijdens de eerste 1000 dagen rondom de groep (aanstaande) ouders wordt georganiseerd.

De recente trial van TNO en het LUMC onder ruim 2500 zwangeren, laat zien dat zwangeren die prenatale zorg volgens het Centering model hebben gehad, significant minder roken tijdens en na de bevalling, minder alcohol drinken en een significante toename van kennis over de zwangerschap hebben en meer tevreden zijn over de ontvangen zorg. In vergelijking met reguliere zorg, starten 11% meer vrouwen met het geven van borstvoeding en geven zij nog steeds borstvoeding 6 weken na de bevalling en heeft een kleine 10% minder pijnstilling nodig gehad.

‘Pareltjes – Kleine Centering verhalen met een grote impact’ wordt verstuurd naar zorgverleners en organisaties die actief zijn in de geboortezorg en op het gebied van zorginnovatie. Je kunt het boek hier downloaden: Nederlandse versie / Engelse versie

Bericht delen: