Aansluiten bij behoefte jonge ouders AZC

Moeders in het AZC Katwijk die meededen aan een CenteringParenting-groep zijn daar positief over. ‘Wij zien elkaar wel in het AZC, maar hier hadden we tijd om te praten over de kinderen en over het leven.’ Na implementatieonderzoek concluderen GGD Hollands Midden en TNO dat groepsgerichte begeleiding voor deze groep moeders een goede aanvulling is op de huidige werkwijze.

Aansluiten bij de behoefte van jonge ouders in asielzoekerscentrum

Centering Parenting heeft niet alleen een positieve invloed op het opvoedgedrag en welzijn van ouders, maar versterkt ook het sociaal netwerk van ouders. Voor ouders die in een asielzoekerscentrum wonen, kan deze aanpak daarom extra waardevol zijn. ‘Je hebt hier te maken met ouders die het allemaal alleen moeten doen’, aldus een jeugdarts over het werken in de gezinslocatie van het AZC Katwijk.

Praktijkervaringen

Een jaar geleden gingen in AZC Katwijk twee CenteringParenting-groepen van start. Het ging om een cultuur-sensitieve variant, afgestemd op moeders die in een asielzoekerscentrum verblijven met kinderen tot vier jaar. GGD Hollands Midden en TNO evalueerden het implementatieproces en concluderen dat groepsgerichte begeleiding voor deze groep moeders haalbaar is. Zowel de JGZ-professionals als de ouders zijn positief over de groepsgerichte aanpak, zo blijkt uit interviews en evaluaties met de betrokkenen.

Dit vonden de JGZ-professionals

De JGZ-professionals die de groepen gaven, waren enthousiast over het werken vanuit de eigen ervaringen van moeders en de interactie in de groep. Vooral de ruimte die deze sessies bieden om meer preventie zorg te bieden, ervoeren zij  als positief. Het begeleiden van de groepen werd wel als intensief ervaren, vooral door de beperkte taalvaardigheid van de moeders. De ‘passieve’ taalvaardigheid van de deelnemers was groter dan verwacht, maar het leek lastig in te schatten hoeveel informatie de deelnemers daadwerkelijk begrepen.

Dit vonden de moeders

De moeders waardeerden de groepssessies. De meesten zeiden vaak alleen thuis te zitten en de sessies als een welkome onderbreking te zien van de dagelijkse gang van zaken. Zowel de moeders uit de baby- als uit de peutergroep zeiden het prettig te vinden om met elkaar in contact te komen en tegelijkertijd nieuwe kennis op te doen rondom de zorg en opvoeding voor hun kinderen.

Wat hield deze cultuur-sensitieve variant in?

De bestaande CenteringParenting-methodiek werd speciaal aangepast aan deze doelgroep. Zodat deze in taal en vorm aansluit bij de normen en waarden van deze groep ouders en bij de context van het asielzoekerscentrum waarin zij op dat moment leven. 18 moeders in het AZC werden hiervoor geïnterviewd over welke onderwerpen voor hen interessant en relevant zijn.

Preventieve voorlichting gericht op beleving van deze ouders

Onderwerpen die in de baby- en peutergroep aan bod kwamen zijn bijvoorbeeld eten, slapen en ouderschap. De inhoud van deze preventieve voorlichting is ook aangepast aan de behoefte van deze moeders. Zo draait het bijvoorbeeld om hun uitdagingen met betrekking tot eten en slapen in het asielzoekerscentrum. Ook komen culturele opvattingen rond opvoeding en ouderschap aan bod en wordt er bijvoorbeeld gesproken over stress in het leven in een AZC.

Visueel en cultuursensitief materiaal

Om de sessies te ondersteunen werden twee ouderboeken met visueel materiaal en cultuur-sensitieve afbeeldingen ontwikkeld  (een over baby’s en een over peuters). De groepen werden samengesteld op basis van het taalvaardigheidsniveau van de moeders.

Tips voor succesvolle implementatie

Ben je JGZ-professional en wil je tips voor succesvolle implementatie van Centering Parenting in AZC? Lees het TNO rapport: Implementatieplan Centering Parenting AZC Katwijk.

Meer lezen? Lees ‘Groepsgerichte begeleiding voor moeders in een asielzoekerscentrum haalbaar’ van TNO – auteurs Nicole van Kesteren, Petra de Jong (GGD Hollands Midden) en Fieke Pannebakker

 

Bericht delen: