De feiten op rij

Steeds meer verloskundigen en JGZ-organisaties in het land zijn nieuwsgierig of ronduit enthousiast over Centering: het aanbieden van de medische basiszorg voor zwangeren of jonge ouders in een groep, waarbij deelnemers een heel actieve rol en inbreng hebben. TNO voerde onderzoek uit naar de ervaringen van ouders en professionals en naar de uitkomsten van Centering.

Zowel Internationaal onderzoek als Nederlands onderzoek laat zien, dat Centering Pregnancy-deelnemers:

  • Vaker stoppen met roken;
  • een gezondere leefstijl hebben;
  • en een betere mentale gezondheid.

We verwachten dat die trend zich bij Centering Parenting voortzet. Hiernaar vindt op dit moment vervolgonderzoek plaats.

Meer tevredenheid bij ouders

Recent onderzoek naar Centering Parenting laat zien dat ouders die deze groepsgewijze zorg ontvingen, hun bezoek aan het consultatiebureau vaker nuttig vinden. Zij geven de JGZ-zorg en JGZ-medewerkers een hoger rapportcijfer dan ouders die niet deelnamen aan CP.

Voor- en nadelen volgens professionals

Bijna alle JGZ-professionals willen doorgaan met de uitvoering van Centering Parenting. Zij noemen deze voordelen:

  • “Het sluit aan bij behoefte van ouders”
  • “Het werken met groepen geeft meer werkplezier”
  • “Het intensieve contact met ouders geeft meer diepgang en continuïteit”
  • “Ouders geven elkaar zelf de adviezen, op een manier die veel meer aanspreekt”
  • “Je kan dieper ingaan op onderwerpen omdat je langer de tijd hebt”
  • “Ouders zijn heel positief! Ze houden vriendschappen over aan de bijeenkomsten, voelen zich gesteund en niet alleen in hun gedachten over opvoeden en ouderschap”

Tegenover deze voordelen noemen de professionals één nadeel: Het kost veel tijd en er zijn geen extra uren voor.

Volgens JGZ-professionals draagt Centering Parenting bij aan de transformatiedoelstellingen: demedicaliseren, ontzorgen, eigen kracht en hulp op maat.

Download dit artikel als pdf

Wil je meer praktijkervaringen met Centering Parenting lezen? Lees dan onze speciale uitgave over groepsgewijze jeugdgezondheidszorg in de praktijk.

Bericht delen: