Er komen 12 vrouwen bij de verloskundige

Groepsgewijze aanpak van geboortezorg, zoals CenteringPregnancy, heeft een gunstig effect op zwangerschapsuitkomsten volgens dit artikel uit Huisarts & Wetenschap. Dit model van zorg biedt eveneens kansen voor o.a. de jeugdgezondheidszorg en de huisarts.

CenteringPregnancy®

CenteringPregnancy® is geboortezorg in groepsvorm. Door de kennis en de culturele waarden van alle deelnemers actief in te zetten, ontstaat een dynamische zorgomgeving. De rol van de zorgverlener is niet langer traditioneel informatief-didactisch, maar faciliterend. Uit onderzoek blijkt dat zwangeren in kwetsbare groepen door deze aanpak beter worden bereikt en dat de uitkomsten van zorg verbeteren.

Download het complete artikel

Bericht delen: