Actieprogramma Kansrijke Start

Met het landelijk actieprogramma Kansrijke Start zet VWS in op een goede start voor ieder kind. Er is € 41 miljoen beschikbaar voor de periode 2018 t/m 2021 voor uitvoering van het actieprogramma.

Kansrijke Start: biedt volop kansen om samenwerking tussen geboortezorg en JGZ te versterken. De nieuwe combi-training Pregnancy/Parenting kan mooie aanzet zijn!

Actieprogramma Kansrijke Start

Ieder kind verdient de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een
goede toekomst. Het actieprogramma Kansrijke Start richt zich op kinderen in de eerste 1000 dagen van hun leven, met name kinderen die geboren worden in een kwetsbare situatie. De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een goede start. Niet voor niets staat preventie voor, tijdens en na de zwangerschap hoog op de politieke agenda want een valse start blijkt een belangrijke voorspeller te zijn van problemen – zowel fysiek als mentaal – op latere leeftijd. Door een gezonde leefstijl tijdens de zwangerschap komen bijvoorbeeld vroeggeboortes, met alle gevolgen van dien, minder vaak voor. Ouders die goed zijn voorbereid op hun taak als opvoeder dragen bij aan een optimale start van hun kindje. Vooral in kwetsbare gezinnen kan een goede ondersteuning en begeleiding het verschil maken. En hier liggen dan ook volop kansen voor CenteringPregnancy en CenteringParenting.

In het programma Kansrijke Start slaan de verschillende partijen binnen de geboorte- en de jeugdgezondheidszorg, de gemeenten en het ministerie van VWS de handen ineen om de nieuwe generatie kinderen voor nu en in de toekomst betere kansen te bieden.

 

CenteringPregnancy en CenteringParenting

CenteringPregnancy en Parenting zijn nieuwe vormen van zwangerschaps- en consultatiebureauzorg, waarbij (aanstaande) ouders ondersteuning en begeleiding krijgen in een groep. Binnen de groepsbijeenkomst is niet alleen ruimte voor de standaard (medische) controles, maar ook voor gesprekken over leefstijlkeuzen, voorbereiding op het ouderschap, voeding, slaapproblemen, vaccinatie en dergelijke. Binnen de groep is ruimte voor discussie en kan men van elkaars ervaringen leren. Op deze manier worden ouders en zorgverleners partners in de opvoeding.

Met deze methodiek slaan we meerdere vliegen in één klap: we brengen ouders wat bij, bevorderen de gezondheid van hun kind en vergroten sociale netwerken. Ik merk dat er veel draagvlak is bij zorgverleners. Het bewijs dat het werkt, is er. Ik zou gemeentes willen aanraden Centering een kans te geven en te durven investeren.

CenteringParenting: logisch vervolg op CenteringPregnancy

In een gebied waar zwangerschapszorg volgens de centering methode wordt aangeboden ligt het voor de hand ook de consultatiebureauzorg voort te zetten volgens de centering methodiek. Helaas is dat nog niet op veel plaatsen het geval. Maar daar waar dat wel bestaat, o.a. in Amersfoort, wordt het als zeer waardevol ervaren door zowel de ouders als de zorgverleners. De Amersfoortse wethouder zegt hierover: “Met deze methodiek slaan we meerdere vliegen in één klap: we brengen ouders wat bij, bevorderen de gezondheid van hun kind en vergroten sociale netwerken. Ik merk dat er veel draagvlak is bij zorgverleners. Het bewijs dat het werkt, is er. Ik zou gemeentes willen aanraden Centering een kans te geven en te durven investeren.” Het actieprogramma Kansrijke Start zou de samenwerking tussen verloskundigen en jeugdgezondheidszorgmedewerkers een flinke boost kunnen geven. En onze combi-training Pregnancy/Parenting kan een mooie aanzet zijn om de lokale coalities, zoals de minister voorstelt, vorm te geven en de samenwerking tussen de geboortezorg en de JGZ te versterken.

Lees meer over het actieprogramma Kansrijke Start op de website van de overheid en download het rapport.

In de Veenkoloniën loopt de samenwerking al

In de Veenkoloniën waar de gezondheid van de mensen slechter is dan in de rest van Nederland wordt al sinds 2016 gewerkt aan betere ondersteuning en begeleiding van zwangeren en jonge ouders binnen het project Goede Start voor de Veenkoloniën. Afgelopen zomer hebben er vanuit alle regio’s deelnemers met heel verschillende achtergronden de combi-training CenteringPregnancy en Parenting gevolgd. Gezamenlijk bouwen al deze recent opgeleiden aan een sterk team dat beschikbaar is voor zwangeren en gezinnen waar nieuw leven wordt verwacht of is gestart. Doel van Goede Start en de Samen/Centering programma’s is om zwangeren / gezinnen in hun kracht te zetten en te verbinden.

Lees meer over het programma Een goede start voor de Veenkoloniën

Bericht delen: