Centering zwangere statushouders Eritrea

Deze zomer start er een verloskundigenproject in Amsterdam om seksuele en reproductieve gezondheid en empowerment van Eritrese jonge vrouwen te bevorderen. CenteringPregnancy zal deel uitmaken van dit project om gezondheidsrisico’s bij zwangerschap onder deze groep te verminderen.

Statushouders vaak geen passende verloskundige zorg

Sinds 2015 komen er veel vluchtelingen naar Nederland. En vooral Amsterdam heeft inmiddels al zo’n 5000 statushouders. Hieronder bevinden zich uiteraard ook, al dan niet vrijwillig, zwangere vrouwen uit landen als Syrië en Eritrea. Doordat zij op dit moment vaak niet in contact komen met de juiste verloskundige zorg, óf wanneer zij wel verloskundige zorg krijgen maar de taalbarrière en cultuurverschillen een belemmering vormen, zijn er verhoogde gezondheidsrisico’s voor moeder en kind. En dat bracht de GGD Amsterdam in samenwerking met een lid van de KNOV tot het initiatief van een project dat in juni gaat starten.

CenteringPregnancy voor Eritrese zwangeren in Amsterdam

Met CenteringPregnancy wil men bijdragen aan toename van gebruik van verloskundige zorg onder de groep Eritrese zwangere statushouders in Amsterdam en hiermee gezondheidsrisico’s verminderen. CenteringPregnancy zorgt voor ontwikkeling van kennis, een grotere betrokkenheid bij de zorg en voor het versterken van een netwerk. En vooral dit laatste helpt deze vrouwen de afstand tot de Nederlandse samenleving te verkleinen.
Om de zwangerschapszorg volgens het Centering model aan te bieden, zullen er twee tolken getraind worden door Stichting Centering Nederland. Zij gaan als co-begeleider samen met de verloskundige de groepen zwangeren begeleiden.

Verloskundigenproject in Amsterdam

Met dit project kan men eveneens de kennis vergroten over de Eritrese cultuur bij verloskundigen en methodieken ontwikkelen die aansluiten bij de belevingswereld van Eritrese vrouwen. De methodiek zal worden gemonitord en geëvalueerd door TNO.

Bericht delen: